Charakterystyka ogólna
Nowy typ organiczno-mineralnego nawozu azotowego o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych. Zawiera unikalne połączenie dwóch form azotu: aminowej (AGROGEL) i amidowej oraz węgla organicznego. Stopniowe uwalnianie azotu z nawozu jest kontrolowane przez warunki środowiskowe i aktywność biologiczną gleby, co zapewnia lepsze pokrycie potrzeb pokarmowych roślin i minimalizuje straty azotu. Organiczne formy węgla stymulują aktywność mikrobiologiczną gleby, dzięki czemu wzrasta jej produktywność.

Ulotka


 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com