fbpx

Komunikat warzywniczy NaturalCrop nr 1/2020 z dnia 19 05 2020

Zbliżamy się do siewu lub sadzenia wybranych gatunków warzyw polowych. Jest to moment, w którym należy wykonać nawożenie posypowe. Jednak w obliczu niedoboru wody w glebie niewątpliwym plusem jest jeśli nawożenie wpływa również na łagodzenie skutków suszy glebowej. Połącznie tych dwóch efektów za pomocą jednego rozwiązania jest możliwe do osiągnięcia. Dlatego zalecamy zastosować Belfrutto Complex w dawce 400-1000 kg/ha.

Belfrutto Complex to innowacyjne rozwiązanie, ponieważ:

  • zawiera kompleks składników pokarmowych NPK (MgS) z borem (B), żelazem (Fe), cynkiem (Zn),
  • zawiera kompleks organiczny: N org., C org., kwasy huminowe i fulwowe,

Kwasy humusowe wpływają na poprawę właściwości powietrzno-wodnych, poprzez tworzenie się trwałych agregatów glebowych oraz lepszy rozkład porów w glebie, w których znajduje się woda dostępna dla roślin. Dodatkowo kwasy humusowe są w stanie gromadzić, przetrzymywać i udostępniać roślinom wodę w momencie, kiedy jej najbardziej potrzebują. Jest to również istotne na plantacjach nawadnianych, gdzie zależy nam na jak najlepszym wykorzystaniu wody.

Węgiel organiczny wpływa pośrednio na łagodzenie suszy, ponieważ jest źródłem pożywienia dla mikroorganizmów glebowych. Dzięki ich zwiększonej aktywności szybciej następują procesy przemiany materii organicznej w próchnicę. Następuje stabilizacja próchnicy i zwiększa się powierzchnia do „magazynowania” wody w glebie. Dodatkowo podczas aktywności mikroorganizmów wydzielane są substancje, które przyczyniają się do poprawy porowatości gleby.

Azot, fosfor i potas wspierają naturalny wzrost roślin oraz zapewniają równowagę rozwoju wegetatywnego i generatywnego. Wysoka zawartość magnezu zapewnia optymalny przebieg procesu fotosyntezy. Natomiast zawartość siarki organicznej wpływa na lepsze pobieranie i wykorzystanie azotu oraz optymalne wytwarzanie aminokwasów i białek w roślinach. Mikroelementy w nawozie są naturalnie schelatowane matrycą organiczną. Optymalna zawartość boru, żelaza i cynku oraz ich wysoka przyswajalność zapobiega występowaniu niedoborów oraz zapewnia optymalne warunki dla rozwoju liści oraz wysokiej aktywności fotosyntetycznej. Składniki nawozu są stopniowo uwalniane do gleby i pobierane przez korzenie. Zapewnia to optymalne odżywienie roślin w składniki pokarmowe oraz ogranicza ich straty.

 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com