fbpx

Komunikaty

Romuald Łuczak - NaturalCrop Poland - Ważny Komunikat 

 

Uznając za priorytet niezakłócone i oparte na zaufaniu relacje biznesowe z kontrahentami oraz uwzględniając najlepszy interes NaturalCrop Poland sp. z o.o. czujemy się w obowiązku poinformować Państwa, że Romuald Łuczak objęty jest od 1 marca 2021 r. do 1 września 2023 r. zakazem działalności konkurencyjnej względem NaturalCrop Poland sp. z o.o.

Zakaz działalności konkurencyjnej ma szeroki charakter i obejmuje nie tylko uczestniczenie w podmiocie konkurencyjnym i świadczenie odpłatnych usług, ale również nieodpłatne doradztwo i pozyskiwanie Klientów w celu świadczenia osobiście lub przez osobę trzecią usług z zakresu działalności zasadniczo tożsamej z działalnością NaturalCrop Poland sp. z o.o.

 

Considering the priority of undisturbed and trust-based business relations with clients and taking into account the best interest of NaturalCrop Poland sp. z o.o., we feel obliged to inform you that Romuald Łuczak is subject to a ban on competitive activity with NaturalCrop Poland sp. z o.o. from March 1, 2021 until September 1, 2023.

The ban on competitive activity is broad in nature and includes not only participation in a competitive entity and the provision of paid services, but also unpaid consulting and acquisition of clients in order to provide personally or through a third party services in the scope of activities substantially identical to those of NaturalCrop Poland sp. z o.o.'s business.

 

 

#Romuald #Łuczak #Konkurencja #Zakaz #Porozumienie #Nawozy

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com