fbpx

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”


Tytuł projektu: "Wykonanie usługi opracowania doglebowego kondycjonera mineralno-organicznego z ekstraktem Ascophyllum nodosum"
Okres realizacji Projektu: 01/08/2017 - 31/01/2019
Wartość projektu: 292 224,57.00 zł
Wartość dofinansowania: 193 967.20 zł

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje zarówno prace badawcze, rozwojowe, jak i wdrożeniowe w następującym obszarze:

  • Opracowanie receptury kondycjonera oraz sposobu jego granulacji
  • Przeprowadzenie testowania otrzymanych granulatów w warunkach dwuczynnikowego doświadczenia wazonowego
  • Przeprowadzenie testowania wpływu wybranego granulatu (preparatu) na właściwości gleb i roślin w jednoczynnikowym doświadczeniu polowym
  • Opracowanie statystyczne uzyskanych wyników i opracowanie metody uzyskania preparatu, wykonanie sprawozdania

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

podniesienie innowacyjności  i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty firmy NaturalCrop o nowy, innowacyjny w skali Polski i świata produkt w postaci preparatu mineralno-organicznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Celem projektu na jest opracowanie receptury, przygotowanie prototypów oraz przeprowadzenie doświadczeń dotyczących opracowania i wprowadzenia na rynek nowego preparatu mineralno-organicznego wpływającego na poprawę parametrów gleby. Nowy preparat glebowy (kondycjoner) pozwoli na poszerzenie oferty produktowej firmy NaturalCrop o unikalny w skali świata produkt własny.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

  1. Zakup usług badawczych w zakresie opracowania nowego wyrobu
  2. Wprowadzenie innowacji produktowej
  3. Lepsze dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów
  4. Wzrost doświadczenia w zakresie realizacji projektów B+R
Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com